?

Log in

No account? Create an account
 
 
05 November 2015 @ 09:43 pm
THE MORTAL - CITIES IN DUST  
piosenka do posłuchania tutaj.

MIASTA W POPIELE

Przebijam się przez noc, nie oglądając się za siebie, chcąc się z tobą spotkać
Moje czarne skrzydła stają się jednym z ciemnością, wzbijam się w twoje niebo
But wow oh. Oh your city lies in dust [twoje miasto leży w popiele],
My friend
Wow oh. Oh your city lies in dust,
My friend


Spadam, a na samym krańcu nieba jesteś ty i wznosisz modlitwę
Twoje białe skrzydła barwi krew, a ty wznosisz pieśń
But wow oh. Oh your city lies in dust,
My friend
Wow oh. Oh your city lies in dust,
‥Your city lies in dust‥


Przebijam się przez noc, nie oglądając się za siebie, bez końca dokądś wędruję
Moje czarne skrzydła stają się jednym z ciemnością, bez końca, bezkresnie
‥Your city lies in dust,
My friend
Wow oh. Oh your city lies in dust,
My friend


Modlisz się za to niebo i za ten świat
Twoje białe skrzydła barwi krew, a ty już...
Wow oh. Oh your city lies in dust,
My friend
Wow oh. Oh your city lies in dust,
Wow oh. Oh your city lies in dust,
My friend
Wow oh. Oh your city lies in dust,
My friend